Styrelsen

Styrelsen består av följande medlemmar:

Ordförande Pelle Löfving
Kassör Hans Törnquist
Sekreterare Angelina Drakopoulos
Ledamot Freddy Eliasson
Ledamot Lotta Jansson
Suppleant Cecilia Lack
Suppleant Anna Palmert