Styrelsen

Styrelsen består av följande medlemmar:

Ordförande Pelle Löfving

Kassör Hans Törnquist

Sekreterare Angelina Drakopoulos

Ledamot Freddy Eliasson

Ledamot Lotta Jansson

Suppleant Cecilia Lack

Suppleant Anna Palmert